Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Za posledné dva roky skončilo na Slovensku 22 tisíc živnostníkov

Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou každej dobre fungujúcej ekonomiky.

Výrazným spôsobom sa podieľajú na tvorbe HDP, na vytváraní zamestnanosti a sú tiež významným nositeľom inovácií. Tieto podniky sa na rozdiel od veľkých globálnych spoločností viažu na svoju krajinu a región a nerozmýšľajú o prípadnom odchode do lacnejších krajín pri poklese aktuálnej ziskovosti podniku. Každá rozumná vláda sa preto snaží urobiť všetko pre to, aby vytvorila čo najideálnejšie prostredie pre ich fungovanie a rozvoj.

Slovensko však podľa tohto kritéria medzi rozumné krajiny rozhodne nepatrí. Naopak, vláda Roberta Fica sa v posledných rokoch snaží o to, aby postavenie malých a stredných podnikov čo najviac skomplikovala. Vláda svojimi opatreniami zvýšila daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov, ale aj administratívnu náročnosť podnikania na Slovensku. Štát nakladá na plecia vlastných živnostníkov a majiteľov malých podnikov čoraz väčšie bremeno, keďže rastie potreba financovať čoraz štedrejšie sociálne programy vlády. O príliš veľkom daňovom a odvodovom zaťažení práce na Slovensku pritom hovorí aj nedávna spoločná štúdia OECD a Inštitútu finančnej politiky Ministerstva Financií SR, a jedným dychom navrhuje zníženie tohto zaťaženia.

Rastúce bremeno malé a stredné podniky prestávajú byť schopné znášať. V posledných rokoch neustále rastie počet živnostníkov, ktorí boli nútení ukončiť svoju živnosť. V lete roku 2014 bolo na Slovensku už menej ako 220 tisíc živnostníkov, pričom za dva posledné sledované roky ich ubudlo asi 22 tisíc, a oni už neboli tzv. „ fiktívny papieroví živnostníci“. Počet živností poklesol na najnižšiu úroveň za posledných sedem rokov. Lepšie sa nedarilo ani malým a stredným podnikom, ktorých počet v roku 2013 po prvý krát v histórii Slovenska poklesol.

Ak by toto všetko nestačilo, udalosti posledných týždňov jasne dokazujú, že vláda Roberta Fica zlyháva v ochrane malých a stredných podnikov (nielen) v oblasti stavebníctva. Kauza „reštrukturalizácie“ Váhostavu vlastnenej Jurajom Širokým jasne ukazuje, že krajina Roberta Fica nie je krajinou pre malých. Váhostav plánuje v rámci reštrukturalizácie zaplatiť len 15 % svojich záväzkov, pričom dodávatelia z radov malých a stredných podnikov obídu najhoršie. Hrozba bankrotov a exekúcií sa presunula na malých veriteľov-subdodávateľov, zatiaľ čo Váhostav Juraja Širokého sa naďalej môže uchádzať o štedré štátne zákazky. K tejto situácii viedla nečinnosť vládnej strany, ktorý nielenže s vlastným riešením situácie veriteľov neprišiel, ale odmietol všetky opozičné návrhy a teraz už žiadna mimoriadna schôdza parlamentu to nezmení. Váhostav plánuje v rámci reštrukturalizácie zaplatiť len 15 % svojich záväzkov, pričom dodávatelia z radov malých a stredných podnikov obídu najhoršie. Smutné pritom je, že riešenie tohto problému existuje, chcelo by to však aktívny zásah vlády v prospech malých veriteľov. Vláda sa však iba pasívne prizerá, ako Váhostav ničí ekonomické zázemie rodín malých podnikateľov v stavebníctve.

Čo robiť, aby malé a stredné podniky mali na Slovensku jasnejšiu budúcnosť? Na začiatok by postačilo hádam niekoľko základných opatrení. Predovšetkým treba znížiť daňové a odvodové zaťaženie malých a stredných podnikov. Odstrániť kontraproduktívne nástroje, akými sú daňové licencie alebo predĺžené odpisy. Je treba znížiť administratívnu náročnosť podnikania a odbúrať povinnosti, ktorých prínos je otázny a znamenajú iba administratívnu a finančnú záťaž pre malých podnikateľov (napr. zdravotná služba). Je potrebné zabezpečiť účinnú ochranu malých a stredných podnikov, ktorí sú v pozícii subdodávateľov veľkých podnikov v prípade veľkých verejných investícií. Bolo by vhodné ešte posilniť možnosti štátu pri financovaní malých podnikov – osobitne v prípade technologických startupov. Neblokovať možnosť vzniku nových podnikateľských subjektov otálaním sa štátnych úradov, nešpekulovať ako im skrátiť podporné zdroje najmä keď sú z fondov EU a sú dávno pripravené ako v prípade mladých farmárov.

Tieto opatrenia samozrejme nevyriešia všetky problémy malých a stredných podnikov na Slovensku. Ide však o dôležité prvé kroky na ceste k zdravej ekonomiky ťahanej práve dynamickými malými a strednými podnikmi.