Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Rozvoj vidieka je našou prioritou

17.07.2015

Poslanec strany Most-Híd a garant programu pre udržateľný vidiek Gábor Csicsai sa dnes stretol s predstaviteľmi Vidieckej platformy.

Diskutovali o možnostiach a iniciatívach na zlepšenie situácie malých rodinných firiem, možnosti predaja z dvora, prístupu mladých začínajúcich farmárov k pôde a k štartovaciemu kapitálu. Za jeden z vážnych problémov považuje poslanec Csicsai súčasný stav legislatívy. „Posledné zmeny zákona síce deklarujú podporu malých farmárov, no v skutočnosti sú bezzubé,“ uviedol poslanec Gábor Csicsai.

Zároveň sa zhodli na tom, že táto problematika si vyžaduje systematický prístup vo forme konceptu dlhodobého rozvoja vidieka a podporu zo strany štátu a samospráv. „Obe strany potvrdili, že ich vzájomná spolupráca – občianskeho združenia Vidiecka platforma a politickej strany Most-Híd, ktorej jednou z hlavných priorít je rozvoj vidieka, môže byť pre úspech veci veľmi prospešná,“ dodal poslanec Gábor Csicsai. Program strany Most-Híd Občianska vízia venuje celú kapitolu Udržateľný vidiek tejto problematike.