Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Prečo Slovensko nemôže byť rajom pre podnikateľov?

03.07.2015

Dodatočné daňové zaťaženie sťažilo pozíciu najmä malým firmám, pre ktorých aj niekoľko stoviek eur daňovej licencie môže sťažiť život.

Vláda Roberta Fica od svojho nástupu v roku 2012 neustále zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku. Keďže na pokrytie zvýšených verejných výdavkov nestačili ani zvýšené sadzby daní pre podnikateľský sektor, siahla vláda aj po nástrojoch neštandardných. Jedným z nich boli aj daňové licencie, ktoré sa už pri ich zrode stretli s odporom podnikateľského sektora. Ide vlastne o minimálnu daň, ktorú musí odviesť väčšina firiem bez ohľadu na to, či sú v zisku alebo v strate. Vláda sa pritom nikdy netajila tým, že primárnym cieľom tohto opatrenia je získanie dodatočných 110 miliónov eur do štátneho rozpočtu. Ignorovala však varovné hlasy upozorňujúce na negatívne dôsledky takéhoto opatrenia na podnikateľskú aktivitu.

Po prvom roku od ich zavedenia možno skonštatovať, že daňové licencie svoju úlohu splnili – teda z pohľadu rezortu financií. Firmy odviedli do štátneho rozpočtu ešte o niečo viacej, než to vláda pôvodne predpokladala. Iný názor na licencie však majú podnikatelia, ktorí sú čoraz viacej rozčarovaní z rastúceho daňového a odvodového zaťaženia na Slovensku. Dodatočné daňové zaťaženie sťažilo pozíciu najmä malým firmám, pre ktorých aj niekoľko stoviek eur daňovej licencie môže sťažiť život. Znižujúcu sa chuť zakladať firmy na Slovensku možno jasne pozorovať aj na údajoch z minulého roka. V roku 2014 na Slovensku vzniklo iba 13 053 firiem, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch. Záujem opadol práve najmä o eseročky, ktoré sú najviac zaťažené daňami.

Toto pritom nie sú iba suché čísla, ale najmä príbeh o tom, ako hospodárska politika slovenskej vlády dusí malých a stredných podnikateľov. A pritom sú to práve malí a strední podnikatelia, ktorí riskujú svoj kapitál, aby prinášali na trh inovatívne produkty a služby a vytvárali nové pracovné miesta. Bez podnikateľského ducha pritom Slovensko zostane navždy montážnou halou zahraničných spoločností. Práve preto by hlavným cieľom budúcej vlády malo byť vytvorenie takej krajiny, v ktorej sa bude dobre podnikať.