Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Jahnátek pri podpore malých fariem zlyhal

04.12.2015

Štát nebol za rok schopný ani len reagovať na žiadosti o pridelenie poľnohospodárskej pôdy. Drobných farmárov ponuka, tak ako im ju predostrel štát, vôbec nezaujala.

Prilákať a podporiť malých a nových poľnohospodárov, ktorí by pestovali zeleninu, chovali hospodárske zvieratá a dosiahnuť tak až 80 percent potravinovej sebestačnosti krajiny sa Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zjavne nedarí. Vyhlásil to v piatok (4. 12.) pred novinármi Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd.

Ako pripomenul, 1.1. 2015 vstúpil do platnosti zákon z dielne rezortu pôdohospodárstva, na základe ktorého malí a strední poľnohospodári môžu požiadať o prenájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a to maximálne do výšky 28 hektárov: „Na prvý pohľad ide mimoriadne lákavú ponuku a dokonca aj správny koncept vlády pre vidiek a poľnohospodárov.“

Na Slovensku je dnes podľa poslanca registrovaných vyše 12-tisíc stredných a malých poľnohospodárskych podnikov, pričom k 1. 12. 2015 prejavilo záujem o túto pôdu len 182 z nich. „Do konca októbra tohto roku bolo možné prehodnotiť až 75 percent doterajších zmlúv o prenájme pôdy a vyhovieť tak žiadateľom. Ani jeden z nich však nedostal od ministerstva ani len odpoveď a k žiadnemu prerozdeleniu pôdy a uzatvoreniu nových nájomných zmlúv doteraz nedošlo,“ upozornil poslanec.

Ako ďalej Csicsai uviedol, ďalšou otázkou je, že čo spôsobuje tento nezáujem drobných farmárov o túto, na prvý pohľad lukratívnu, ponuku štátu. „Som presvedčený, že zámer podporiť malých a stredných podnikov je dobrý, avšak samotný zákon má vážne rezervy, keďže jeho aplikačná prax je blízka nule. Bohužiaľ, minister Jahnátek podporuje drobných farmárov iba vyhláseniami a pritom zvýhodňuje veľkých investorov. Nízky počet žiadostí o pôdu zo strany malých gazdov jednoznačne potvrdzuje, že rýdzo politická nominácia nestačí na odborne funkčné vedenie rezortu,“ vysvetlil Csicsai.

Ako dodal, dnes podiel poľnohospodárstva na výkone národného hospodárstva Slovenska predstavuje len úbohé tri percentá, podobne ako zamestnanosť. „A to napriek tomu, že Slovensko je agrárnou krajinou a poľnohospodárstvo tu predstavuje tradičné odvetvie. Úpadok poľnohospodárskej aktivity má katastrofálne dôsledky najmä na vidiecke lokality, v ktorých dochádza k vyľudňovaniu.“