Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Fakty na margo zrušeného projektu farmy ošípaných v Palárikove ...

29.10.2019

Fakty:

1.) v produkcii bravčového mäsa sme sebestační ledva na 40%.

2.) viac ako 90% kupujúci uprednostňuje nižšiu cenu, de facto si z pultu vyberá lacnejší tovar/mäso.

3.) lacný tovar, vrátane bravčového mäsa možno vyprodukovať výlučne veľkopodnikovými technológiami, vo veľkom množstve, v nižšej, avšak zdraviu ešte nezávadnej kvalite.

4.) „Dáni” na to rýchlo prišli, nakoľko už pol storočia sa na inštitucionálnej úrovni zaoberajú predovšetkým otázkami chovom ošípaných, a tieto výsledky sú dostupné pre každého jedného farmára.

5) Avšak kým doma chovajú na farmách 200-300 prasníc, u nás majú v dôsledku absencie jasných limitov produkcie veľké oči, a budujú farmy o kapacite niekoľko tisíc ošípaných.

6) Ich podrobne vypracované výrobné technológie dodržiavajú všetky predpisy EÚ ako aj ďalšie normy, avšak každý ich krok je motivovaný výlučne hospodárskym výsledkom.

7) Nepísané, avšak na u nás zaužívané ľudské pravidlá a pravidlá ochrany životného prostredia neberú ohľad, avšak žiaľ, nie sú za to ani postihnuteľní.

8) pach pochádzajúci z výrobných procesov nikde na svete nepovažujú za znečisťovanie životného prostredia, avšak jednoznačne znižujú životný komfort okolitého obyvateľstva.

9) Záležitosti spojené s takýmito a podobnými biotopmi možno regulovať, avšak toto je v kompetencii samospráv.

10) Samospráva je najväčšou silou v tomto štáte, v zmysle ktorej konečné rozhodnutie prislúcha miestnemu obyvateľstvu, zastupiteľstvu zvolenému v samosprávnych voľbách.

◦ EIA je len sumarizáciou ministerstva, ktoré vyhodnocuje rozhodnutia dotknutých miestne/regionálne kompetentných úradov.

◦ ak obyvatelia žijúci v daných obciach nechcú farmy ošípaných, alebo akúkoľvek inú produkciu pod vlastnými oknami, nezávisle od všetkých zmysluplných, a hoci aj nezmyselných dôvodov, majú právo takto rozhodnúť, samospráva je povinná zastupovať vôľu občanov tak, ako tomu bolo teraz v Palárikove. Štát je ešte stále povinný brať ohľad rozhodnutie obyvateľov Palárikova, nech už je toto rozhodnutie akékoľvek.

◦ suma sumárum: aj keby regionálne úrady alibisticky dali súhlas na výstavbu, samospráva, zastupujúc hoci aj subjektívny názor/záujmy občanov, má právo nedať svoj súhlas, čo automaticky znamená koniec projektu.

◦ slovo na záver: v prípade Palárikova patrí uznanie samospráve i občanom, ktorí v symbolickom čase o päť minút dvanásť záležitosť zvrátili. Je to súčasne pozitívny praktický príklad sily uvedeného samosprávneho systému, je to víťazstvo občanov nad alibizmom úradov, nenásytnosťou a aroganciou podnikateľov. Existuje tucet logických a zároveň ľudských argumentov proti takejto koncentrácii výroby na Slovensku, ktoré boli ignorované. Počnúc reálnou hrozbou ASP, cez enormné riziko ekologickej katastrofy spôsobenej megakoncentráciou, ktorú príslušné orgány alibisticky prehliadali spolu s vtedajším vedením samosprávy. Pravdou zostáva, že zákon neporušili. Avšak takýto nezáujem nemôže byť v poriadku.

◦ Našťastie sa v poslednom momente podarilo tento proces nadobro zastaviť. Nie argumentami z brucha, ale vypočutím faktov, ktoré doteraz nebrali do úvahy.

Áno, bola k tomu potrebná úzka spolupráca medzi „konečnou inštanciou” vedenia ministerstiev a medzi primátormi, starostami. Asi tak pred 3 rokmi veterinári odvolali svoj súhlas kvôli zverejneným ASP, a ochrana životného prostredia si vypočula občanov.

◦ a nemajme žiadne ilúzie; investori pohli nebom i zemou v záujme bagatelizácie protiargumentov. My sme však podržali frontu. Nuž, takto nejako by mala vyzerať politika zameraná na občana… zaslúži si uznanie.

Zdroj:GCS