Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

... aby už nebolo viac neznámych túlavých psov, aby nebolo viac stratených alebo utečených štvornohých priateľov človeka.

26.11.2019

Stupeň rozvoja tej-ktorej spoločnosti sa odzrkadľuje najmä v tom, ako sa správa voči svojim bezbranným členom, nech už hovoríme o ľuďoch či o zvieratách. Postavenie domácich zvierat, a najmä psov v živote človeka sa podstatne zmenilo. Z niekdajších strážcov a ochrancov domovov a chlpáčov sa stali psíkovia, priatelia, ba dokonca druhovia, ktorí často nahrádzajú blízkych ľudí.

Je zákonité, že sa objavila aj tienistá stránka veci, plemenný chov a kšeftovanie v záujme uspokojovania nároku/dopytu po psíkoch.

Sú/boli aj takí, ktorí si psa pomýlili sa chovnou ošípanou, založili farmy s mnoho tuctami, ba dokonca mnohými stovkami chovných sučiek, vyslovene za účelom produkcie aktuálne dopytovaných plemien. Rozhodovala jediná vec: počet psíkov na predaj, bez ohľadu na zachovanie výzoru a charakteru daného psieho plemena. V dôsledku spoločenských zmien však nenarástol len počet chovateľov, ale aj počet nezodpovedných majiteľov psov. Badáme okolo seba čoraz viac opustených, vyhodených, ba dokonca aj zmučených a uhynutých následkom tých najdrsnejších psích zápasov.

Práve táto čierna kronika nás priviedla k rozhodnutiu, aby sme tento problém riešili. A keď hovoríme o riešení, musíme uvažovať komplexne a v súvislostiach, prijať zákon na európskej úrovni, ktorý komplexne upravuje chov psov.

Základom je, aby sme so psami nenakladali ako s vecou, ale ako s cítiacou bytosťou. To znamená, že okrem jedla a pitia im prináleží mentálny/emocionálny komfort. Duševné schopnosti psov sú na úrovni 4-5-ročného dieťaťa, musíme ich rovnako socializovať a vychovávať v záujme toho, aby dokázali zapadnúť do svojho prostredia, aby ani nechtiac nikdy neohrozovali človeka alebo iné zviera, avšak zároveň aby ani oni netrpeli a mentálne sa im neubližovalo. A za toto všetko zodpovedá človek, majiteľ psa. Túto zodpovednosť môžeme uplatniť len tak, že čitateľne spojíme majiteľa so psom. Práve preto je, v prípade každého psa staršieho ako 3 mesiace, povinné mikročipové značenie, ktoré neodvolateľne umožňuje identifikáciu majiteľov. Naším cieľom bolo dosiahnuť, aby každý majiteľ prijal zodpovednosť, aby nebolo viac neznámych túlavých psov, stratených alebo utečených štvornohých priateľov človeka, a aby sme zastavili chov psov pre kšeft.

V rámci zákona sme určili aj zodpovednosť samospráv. Štát, ako príklad hodný nasledovania, inštaluje v každom obvode najmenej 1 karanténu, ktorá môže slúžiť aj ako dočasný psí útulok, a ktorej hlavným účelom bude prijímať mučené psi. Vo Veľkom Krtíši a v Trnave už fungujú. Konečným cieľom je inštitucionalizovať záchranu psov formou profesionálneho útulku v každom okrese, prevádzkovaného samosprávami. Legislatívne základy pre uskutočnenie tohto cieľa sme položili.